×
 

Aanpak kinderarmoede krijgt prioriteit

Nog steeds kunnen veel kinderen niet mee doen in de samenleving omdat zij in armoede leven. Ondanks alle inspanningen van vrijwilligers, professionals en de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de stad wonen 3.600 kinderen die onder de bijstandsgrens leven. Zij hebben geen geld om bijvoorbeeld aan sport te doen, muziekles te volgen, naar de film te gaan of aan verjaardagsfeestjes mee te doen. Ook is er geen geld voor een bus- of treinreisje.

Aanpak armoede ook in Bosch kinderparlement belangrijk onderwerp

De gemeente ’s-Hertogenbosch besteedt veel aandacht aan de aanpak van deze armoede. Het vormt één van de prioriteiten van het stadsbestuur. Ook in het Bossche kinderparlement heeft het onderwerp veel aandacht. In een zitting van dit parlement van 7 april jl. hebben parlementsleden een motie aangenomen over de noodzaak maatregelen te nemen om de Bossche kinderarmoede aan te pakken. De gemeente gaat nu -naast de bijna driekwart miljoen die zij al van het Rijk ontvangt-, ook nog eens ruim een half miljoen euro aan projecten en organisaties besteden die de kinderarmoede aanpakken.

Bosch kindpakket

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil armoede aanpakken, want het staat een volwaardige deelname aan de samenleving in de weg. Kinderen die opgroeien in die situatie hebben de bijzondere aandacht. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil hen ondersteunen met een Bosch kindpakket. Daarmee biedt de gemeente hen verschillende voorzieningen. Zodat zij, net als andere kinderen, mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport- of muziekles of met een schoolreisje. Maar ook als er spullen voor school of kleren nodig zijn, kan van die voorzieningen gebruik worden gemaakt.

Schoolontbijt

Dinsdag 7 maart is de proef met het gezond ontbijt op scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch van start gegaan. Op kindcentrum Het Rondeel zijn de eerste gezonde ontbijtjes uitgereikt aan de leerlingen. Kinderen op deze locatie kunnen hiervan vijf dagen per week gebruik maken.

kinderontbijt Den Bosch

Voor kinderen en jongeren geldt dat gezondheid een basisvoorwaarde is om zich fysiek, emotioneel en sociaal optimaal te ontwikkelen. Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren het meest op school. 

Ondertussen doen vier kindcentra mee aan de proef met het schoolontbijt.  Deze proefperiode duurt tot eind van schooljaar 2016/2017. Tijdens de proefperiode doen we ervaring op met de praktische en logisitieke uitvoering van het schoolontbijt, bijvoorbeeld de afspraken met supermarkten. Daarnaast volgen we de reacties van leerlingen, ouders en leerkrachten op het gezond ontbijt gedurende enkele maanden. Diverse vragen komen daarbij aan de orde. Wat vinden zij van het ontbijt? Hoeveel kinderen maken er gebruik van? Welke effecten zijn al in kaart te brengen?

Het  is de bedoeling dat uiteindelijk alle 2.500 kinderen van de Brede Bossche Scholen 's morgens een gezond ontbijt krijgen.

8 Email

Related