×
 

Armoedeproblematiek en woonlasten

Samen de woonlastenproblematiek in de gemeente ’s-Hertogenbosch een halt toeroepen. Dat was de uitdaging die vanuit Woonlasten de Baas aan ING werden voorgelegd. ING werd daarbij aangesproken op één van haar maatschappelijke opvattingen: een bijdrage leveren aan financiële fitheid van de Nederlandse maatschappij. Kees Span (relatiemanager instellingen ING – Zuid Oost Nederland) geeft zijn visie.
Armoedeproblematiek en woonlasten

Binnen ING zijn we al druk bezig om samen met de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch preventief en actief de woonlastenproblematiek, en daarmee de stijgende armoede, aan te pakken.  Het is een schrijnend en veelomvattend thema. De effecten van armoede  zijn het grootst wanneer je structureel niet voldoende inkomen hebt om de maand rond te komen.  ING wil graag samen met de inwoners verkennen of de keuzes die gemaakt worden op het gebied van uitgaven, ook leiden tot blijvende tevredenheid. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Hierbij is het van groot belang samen de keuzes in het huishoudboekje  te bespreken.

 Verantwoord omgaan met geld

Op basisscholen verzorgen wij programma’s die betrekking hebben op  verantwoord omgaan met geld en de keuzes die daarmee samenhangen.  Daarnaast organiseren wij  ‘financieel fitter’ avonden. Daarbij verkennen we hoe de keuzes die je vandaag in je bestedingspatroon maakt, mogelijk leiden tot een tekort aan het eind van de maand. En misschien zelfs voor de toekomst. Een belangrijke terugkerende grote uitgave zijn woonlasten. We bekijken of een huis kopen een optie is, of dat huurlasten het beste bij de persoonlijke situatie passen.

Samen sterk

Wij kijken er enorm naar uit om samen met de partners, vanuit het akkoord, de woonlastenproblematiek in deze schitterende gemeente wat draaglijker te maken. Wij zien dat er al veel gebeurt op dit gebied.  Laten we de verschillende initiatieven bundelen en kijken waar en hoe we het beste kunnen helpen.  Ook ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer partijen zijn die zich voor dit thema inzetten.  Dank aan degenen die het initiatief namen  tot dit netwerk! Het gecoördineerd samenvoegen van bestaande initiatieven leidt er toe dat het geheel veel meer betekenis toevoegt.  Laten we dus delen om te zorgen dat degene die wat extra’s kunnen gebruiken dit ook zo optimaal mogelijk ervaren.

Samen Sterk!

8 Email

Related