×
 

Armoedesignalering op scholen

De werkgroep Signalering van het Netwerk tegen Armoede heeft een plan van aanpak geschreven gericht op preventie op scholen. Het doel is om professionals en vrijwilligers in verschillende geledingen signalen van armoede bij kinderen en gezinnen te leren herkennen. Ook het bespreekbaar maken van armoedeproblemen met ouders en eventueel ondersteuning te bieden is onderdeel van het plan.  
Armoedesignalering op scholen

 

Een eerste training “Armoede onder de Loep”  is verzorgd voor managers van Brede Scholen en medewerkers van  Compas013.  Via het train-de-trainerprincipe kunnen zij in 2017 in heel Den Bosch medewerkers uit het basisonderwijs trainen in het signaleren van armoede.

 

Dit zijn de deelnemende organisaties. 

deelnemers armoedesignalering op scholen

Interesse om aan te sluiten of te ondersteunen bij de uitvoering van dit plan? Plaats in het reactieveld uw naam, organisatie en uw gegevens. 

8 Email

Related