×
 

Bossche Bond

De Bossche Bond is een manier om professionals in ’s-Hertogenbosch die met kwetsbare bewoners werken, meer speelruimte te geven. In de praktijk bleek er behoefte te zijn aan snel en vrij besteedbaar geld om in complexe en vaak ook acute situaties tot effectief maatwerk te komen. Inmiddels hebben 14 organisaties 70.000 euro in een pot gestopt.
Bossche Bond

Samen leren

De Bossche Bond is een, in Nederland, unieke samenwerking tussen diverse organisaties. In eerste instantie vooral bedoeld om mensen snel, effectief en budget bewust te helpen, maar zeker ook bedoeld om gezamenlijk te leren. Dit doen we onder andere door casusevaluaties te organiseren en bestuurlijke werkconferenties waarin de leerervaringen centraal staan. 

Hoe werkt de Bossche Bond?

De meest eenvoudige samenvatting van de Bossche Bond is: gezamenlijk geld in een pot stoppen. Het geld uit deze pot kan in een acute situatie, of ter voorkoming van escalatie, benut worden om de oplossing / de doorbraak te realiseren. Door het inzetten van dit (bureaucratievrij) geld koop je soms tijd, omdat het te lang duurt om via bestaande regelingen de oplossing voor elkaar te krijgen.  Soms ook kun je er juist een onconventionele / out of the box / praktische oplossing mee betalen, die anders niet mogelijk is. 

 

Revolving fonds

De Bossche Bond is een zogenaamd ‘revolving’ fonds. Dit betekent dat bijdragen uit het fonds ook weer terugbetaald moeten worden. Degene die 'aan de lat' had moeten staan voor de hulpverlening, betaalt achteraf terug. Gaat het om een unieke oplossing, waarbij niet één partij verantwoordelijk is, dan storten alle partijen een deel van het bedrag terug in de pot.

Wie mag er aanspraak maken op geld uit de Bossche Bond?

Alle professionals die in ’s-Hertogenbosch bezig zijn met (multiproblem) casussen / kwetsbare bewoners mogen een aanvraag indienen bij de Bossche Bond. Bewoners zelf kunnen geen aanvraag indienen.

Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag is een website gemaakt. Professionals kunnen via de website een aanvraag indienen. Wil je als professional in Den Bosch een casus indienen dan moet je lid zijn van de Bossche Bond. Klik hier om lid te worden. De aanvraag wordt behandeld door het secretariaat van de Bossche Bond.

Centraal in de werkwijze staat dat een aanvraag altijd toegekend wordt en dat het geld snel (binnen een week na goedkeuring van de aanvraag) wordt uitgekeerd. Achteraf vindt de evaluatie en verrekening plaats.

Wie doet ermee

De volgende organisaties doen mee met de Bossche Bond: Gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant Wonen, Cello, Brabantzorg, Divers, Juvans, Oosterpoort, Mee, Zayaz, Maatschappelijke Opvang, Reinier van Arkel, De Kleine Meierij, Novadic Kentron en de van Neynselgroep. 

Eerste ervaringen

Inmiddels zijn er ruim 40 professionals van 14 organisaties aangesloten en ruim 25 casussen ingediend. Hulpverleners, sociale wijkteams of de schulddienstverlening: aanvragen kwamen uit verschillende hoeken. Met ook diverse doelen: het her aansluiten van energie, bijdrage aan woninginrichting of vervoer naar werk. Om er maar een paar te noemen. De bijdrage varieert van € 75,- tot bijna € 3000,-. Klik hier voor het nieuwsbrief artikel over de eerste ervaringen met de Bossche Bond. 

Informatie

Dit is de link naar de website van de Bossche Bond. 

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u interesse om aan te sluiten bij de Bossche Bond? Plaats in het reactieveld uw naam, organisatie en uw gegevens.

8 Email

Related