×
 

Eerste werksessie stedelijke kopgroep maatwerk

Op 25 mei was de eerste van drie werksessies van de stedelijke kopgroep maatwerk. Zo’n 20 professionals van diverse maatschappelijke organisaties zijn onder leiding van Albert Jan Kruiter aan de slag gegaan met het maatwerk gedachtegoed.
Eerste werksessie stedelijke kopgroep maatwerk

 

Hoe kunnen we daar in Den Bosch gezamenlijk een boost aan geven?  De eerste sessie stond in het teken van de werkwijze. Hoe ga je aan de slag met een ingewikkelde casus die om maatwerk vraagt?

 

 

Kruiter onderscheid vier fasen in zijn aanpak:

  1. Overzicht, inzicht, uitzicht: wat is er aan de hand, wie zijn betrokken, wat is het perspectief? 
  2. De doorbraak: welke problemen moeten volgens het huishouden het eerste worden opgelost?  Vaak vraagt dit een uitzondering en is het de kern van je maatwerk.
  3. Focus op legitimiteit, betrokkenheid, rendement (kosten / baten).
  4. Afspraken maken over wie wat doet.

Bij stap 1 en 2 maak je eigenlijk een diagnose van het probleem en bij stap 3 en 4 een diagnose van de oplossing. Om het meteen praktisch te maken, is in kleine groepjes een voorbeeldcasus uitgewerkt. 

Ook in de tweede werksessie, die op 31 mei plaatsvindt, staan casussen centraal. Dit keer Bossche casussen die door de deelnemers zelf zijn ingebracht. In de laatste sessie op 1 juni blikken we terug op wat de sessies hebben opgeleverd: wat zijn rode draden, waar willen we mee aan de slag en wat heeft bestuurlijke doorzettingsmacht nodig? Het mooie is dat er op 2 juni een bestuurlijk overleg plaatsvindt van het netwerk Zorgzaam ’s-Hertogenbosch, waar deze punten meteen kunnen worden geagendeerd.

 

Voor meer informatie over de stedelijke kopgroep maatwerk kun je contact opnemen met Janine van Heertum van Zayaz: j.vanheertum@zayaz.nl / tel. 06-81240289.

8 Email

Related