×
 

In gesprek met een gerechtsdeurwaarder over woonlasten en armoede

We interviewen Carla Rijken, gerechtsdeurwaarder in Den Bosch. En vragen haar naar haar betrokkenheid bij het onderwerp woonlasten en armoede. “Mensen die niet weten dat ze een beroep op instanties kunnen doen om uit hun schulden te komen. De onwetendheid en de problemen die daarmee gepaard gaan, dat raakt mij”, zegt Carla. 
In gesprek met een gerechtsdeurwaarder over woonlasten en armoede

Steentje bijdragen

“Als gerechtsdeurwaarder word je dagelijks geconfronteerd met armoede. Wij zijn min of meer de ogen en de oren van de maatschappij; we zien en signaleren veel. Ook in de praktijk blijkt dat er bureaucratisch wordt gehandeld en dat mensen in nood niet kordaat worden geholpen. Mede door deze signalering besloten wij deel te nemen in het vraagstuk ‘Woonlasten en Armoede’. Als Bosch kantoor willen wij een vuist maken tegen armoede in het algemeen en in deze mooie stad in het bijzonder. Op die manier hopen wij ons steentje bij te dragen.”

 

 Laagdrempelig

Carla ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen betalen. Maar wel op een juiste manier. Daar waar mogelijk verwijst ze door naar instanties die misschien een helpende hand kunnen bieden. “Bij ons kantoor proberen we de drempel naar een gerechtsdeurwaarder zo laag mogelijk te houden. Zo heeft iedere deurwaarder op kantoor een eigen regio, zodat de mensen de deurwaarder kennen en zij hen. Ze hoeven dan niet telkens uitleg te geven waarom ze niet kunnen betalen. Ook proberen we samen te kijken naar een oplossing.

We hebben enkele videofilmpjes laten maken waarin in eenvoudige en duidelijke taal de ambtelijke stukken uitgelegd worden. We geven aan wat debiteuren kunnen doen om verdere kosten te voorkomen.”

 Online dingen regelen

“Om mensen zoveel mogelijk te stimuleren een regeling te treffen, geven we direct bij het huisbezoek de inlogcodes om online te kunnen zien welke vorderingen er openstaan. Ook kan online een verzoek tot regeling worden ingediend. Naast deze service bieden wij ook een gratis inloopspreekuur aan, dat veelvuldig wordt bezocht en veel waardering krijgt. Niet alleen kunnen debiteuren op eigen initiatief binnenlopen, maar onze medewerkers proberen in voorkomende gevallen een debiteur ook uit te nodigen om op het spreekuur te verschijnen. Ze bespreken dan samen de persoonlijke situatie en proberen ze tot een oplossing te komen. Ook mensen met een regeling moet je blijven motiveren. Daarom sturen we zo nu en dan een SMS naar debiteuren die wel netjes zijn regeling nakomt. Daar krijgen we leuke reacties op!”

 Snellere oplossing

Carla is te spreken over de aanpak in Den Bosch. “Sinds ‘De 24 uur van..’ en de daarop volgende bestuursconferenties is er veel veranderd. De lijnen naar de hulpverlening zijn korter en een probleem wordt sneller opgelost. Ook weet de hulpverlening mij persoonlijk te benaderen om een dossier op te lossen en dat is fijn.”

 Tips

“In de praktijk zie ik nog vaak gevallen van mensen die een uitkering hebben aangevraagd, waar een enorm lange tijd overheen gaat, voordat de uitkering wordt toegekend. Tot die tijd kunnen de aanvragers geen enkele  financiële verplichting nakomen. Voornamelijk in huurzaken is dit een groot dilemma. Om kosten en grote problemen te voorkomen, kunnen woningcorporaties en de gemeente ’s-Hertogenbosch misschien afspraken maken. Bijvoorbeeld om bij aanvraag van uitkering  voorlopig een bedrag toe te kennen als voorschot, waarbij de huur rechtstreeks door de gemeente wordt voldaan aan de woningcorporatie.”

8 Email

Related