×
 

Prikbord

Rss |
IFrame embed
Op dit prikbord een vind je artikelen en filmpjes. Voeg iets toe aan het prikbord door op de groene knop "Voeg content toe" te klikken.
Bij Jeroen Pauw aan tafel: "Schuldig"
Bij Jeroen Pauw aan tafel: "Schuldig" 21-12-2016
Schuldig is als televisieserie van 14 november t/m 18 december wekelijks te zien geweest bij de Human op NPO 1. De serie brengt de menselijke kant van een abstract en complex probleem in beeld. In zes delen komen verschillende spelers in beeld. Vanuit verschillende perspectieven – van wanbetaler tot wethouder – de wereld van schulden en armoede getoond. Maar ook de absurditeit van een geldverslindend circus waarin iedereen een eigen rol speelt.
Read more >
Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd
Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd 17-10-2016
Tienduizenden huishoudens met schulden houden te weinig geld over om van te leven. Deurwaarders en bepaalde overheidsinstanties kunnen op het inkomen van mensen met schulden beslag leggen, maar zij moeten er ook altijd voor zorgen dat er een basisbudget overblijft om zaken als voedsel, kleding en onderdak van te betalen. Op dat basisbudget (beslagvrije voet) mag geen beslag worden gelegd. Bij de berekening van de hoogte van dat beslagvrije bedrag gaat het vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden.
Read more >
Uitvoeringsautoriteit Sociaal Domein
Uitvoeringsautoriteit Sociaal Domein 14-10-2016
De uitvoeringsautoriteit is gepresenteerd tijdens de slotconferentie van de Transitiecommissie Sociaal Domein op vrijdag 30 september jongstleden. Want het sociale domein verandert harder dan beleid en politiek kunnen bijhouden. Professionals merken dat dagelijks. Maar hun ervaringen gebruiken we niet structureel om het sociale domein te verbeteren. Daarom is een uitvoeringsautoriteit opgericht.
Read more >
Goede Gieren: pilot innovatie schuldhulp in Eindhoven
Goede Gieren: pilot innovatie schuldhulp in Eindhoven 12-07-2016
In de nieuwsbrief van april hield Albert Jan Kruiter een pleidooi voor maatwerk bij de aanpak van sociale problemen en schuldenproblematiek. Van juni 2015 tot maart 2016 heeft de Goede Gieren Coöperatie een pilot uitgevoerd in Eindhoven gericht op innovatieve schuldhulpverlening. Met een focus op de wijken Tongelre en Gestel zijn 27 casussen nader bekeken, waarbij sprake was van een impasse in de hulpverlening. Met 18 daarvan is de coörperatie verder aan de slag gegaan om onorthodox maatwerk te realiseren.
Read more >
Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen
Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen 18-04-2016
Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders in 2012. Onder eigenaren van een koopwoning komen betaalrisico’s veel minder voor: 3% in 2015. Zij hebben wel te maken met oplopende restschuldrisico’s: begin 2015 stonden meer woningen onder water dan in 2012.
Read more >
Wat werkt in de aanpak van Armoede
Wat werkt in de aanpak van Armoede 23-03-2016
Sinds de economische crisis is de (financiële) armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. 55% van de totale groep die leeft onder de armoedegrens is langdurig arm (drie jaar of langer). In Wat werkt bij de aanpak van armoede geeft Movisie de meest recente inzichten over werkzame factoren in de aanpak van armoede.
Read more >
Albert Jan Kruiter: de verzorgingsstad van nu
Albert Jan Kruiter: de verzorgingsstad van nu 06-04-2016
Op 25 februari gaf Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden een presentatie tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het Praktijknetwerk Woonlasten en Zorgzaam ’s-Hertogenbosch. Albert Jan nam ons mee in zijn reflectie op de verzorgingsstaat van de toekomst. Of misschien wel: ‘de verzorgingsstad van nu’.
Read more >
Video lopend buffet
Video lopend buffet 18-11-2015
Lesha Bosman heeft in acht dagen van ’s-Hertogenbosch naar Den Haag gewandeld en onderweg gesproken met mensen over armoede. Aandacht vragen voor armoede in Nederland en ondervinden hoe solidair Nederland nog is. Op 20 maart startte haar voettocht Lopend Buffet vanuit het stadhuis in ’s-Hertogenbosch. De tocht eindigde op het Binnenhof in Den Haag. Op de bestuursconferentie van 6 oktober heeft ze al korte stukjes van deze film vertoond.
Read more >
Radar: de belastingdienst en schulden
Radar: de belastingdienst en schulden 10-11-2015
De Belastingdienst is niet alleen een instantie die belasting int. Het komt steeds vaker voor dat de fiscus mensen van inkomen voorziet. Veel burgers zijn (deels) afhankelijk van toeslagen op huur, zorg en kinderopvang. Niet zelden zorgen deze toeslagen echter voor problemen.
Read more >
Veerkrachtmeting ’s-Hertogenbosch
Veerkrachtmeting ’s-Hertogenbosch 19-10-2015
Recent onderzoek laat zien dat de betrokkenheid van Brabanders bij de samenleving nog steeds heel groot is. Waarom een typering naar veerkracht? Betrokkenheid alleen is nog niet genoeg om de uitdagingen van de participatiesamenleving aan te kunnen. Bruggen slaan binnen en tussen verschillende groepen blijkt hiervoor van belang te zijn.
Read more >
Nieuwe partners Bosch Woonlastenakkoord
Nieuwe partners Bosch Woonlastenakkoord 19-10-2015
Armoede onder vrouwen in Brabant groeit snel
Armoede onder vrouwen in Brabant groeit snel 14-10-2015
In  Noord-Brabant leven 15 van de 100 vrouwen onder de armoedegrens. Ondanks een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid neemt de armoede nog steeds toe. Het lijkt er dus op dat onze maatschappij armoede creëert en in stand houdt. Hoe kun je dit proces ombuigen? Dat was het thema van een congres dat de provincie Noord Brabant 27 mei 2015 heeft georganiseerd. Tijdens dit congres werd een onderzoek gepresenteerd van Brabants Uitkeringsgerechtigden Samen en ZET.
Read more >