×
 

Vervolg bestuursconferentie woonlasten

Op 6 oktober 2015 organiseerden de gemeente ’s Hertogenbosch, de Bossche woningcorporaties en het SHP een woonlastenconferentie. Daar kwamen 30 maatschappelijke organisaties bijeen, waaronder zorgverzekeraars, een bank, energiemaatschappijen, een vervoersmaatschappij en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Ook zij hebben te maken met mensen/huishoudens met hoge (woon)uitgaven in combinatie met een laag inkomen.
Vervolg bestuursconferentie woonlasten

Het doel van de conferentie die op 6 oktober 2015 plaatsvond, was het creëren van een groter netwerk voor nieuwe oplossingen voor een effectieve aanpak van de groeiende (woon)lastendruk. De bijeenkomst was een groot succes! Ruim 30 maatschappelijke organisaties kwamen bijeen. Aanwezigen waren onder meer zorgverzekeraars, een bank, energiemaatschappijen, een vervoersmaatschappij en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Ook deze organisaties hebben te maken met mensen/huishoudens met hoge (woon)uitgaven in combinatie met een laag inkomen.

Van de aanwezige organisaties kwamen er 20 direct met concrete acties en beloftes; zij onderstreepten hun toezeggingen met een handtekening onder het Woonlastenakkoord. Een akkoord dat in april 2014 al ondertekend werd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Bossche woningcorporaties en het SHP. Dankzij dit woonlastenakkoord en andere lokale initiatieven gebeurt al veel om de lastendruk te verminderen. Tijdens de conferentie presenteerden de bestuurders diverse acties aan elkaar.

Evaluatiegesprekken

Om de acties concreet te maken en waar nodig verder op gang te helpen, maakte stedelijk projectleider Maartje de Kruijf in de periode november tot en met februari een ronde langs de partijen die deelnamen aan de bestuursconferentie. Zij vertelt over haar ervaringen tijdens de gesprekken. Allereerst geeft ze aan dat de gesprekspartners met plezier terugkijken op een inspirerende conferentie.

Speerpunten

Uit de gespreksronde komt een aantal speerpunten naar voren. Dan gaat het onder andere om het uitwerken van vroegsignalering. Tijdens de conferentie sprak een aantal van de aanwezige organisaties de intentie uit om te zorgen voor een snellere signalering van (mogelijke) geldproblemen. Op die manier kan eerder hulp ingezet worden en de situatie eerder stabiliseren.

Medio juni wordt onder auspiciën van de gemeente een bijeenkomst georganiseerd  over dit thema, samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Maartje geeft aan dat de aanpak in de gemeente Leeuwarden op het gebied van vroegsignalering daarbij als inspirerend voorbeeld wordt gebruikt. Een vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden vertelt tijdens deze bijeenkomst iets over de aanpak en de resultaten. Uiteraard schenken we in een van de volgende nieuwsbrieven aandacht aan de resultaten.

Concrete acties

Kees van de Wouw, regiodirecteur van Arriva, bood tijdens de conferentie aan om in bijzondere situaties vanuit Arriva enige vorm van mobiliteitsondersteuning te bieden. Dit voorstel werken we de komende twee maanden in overleg met Arriva uit. Het streven is om voor 1 juli een uitgewerkte aanpak gereed te hebben.  

De pilot verantwoord financieel beheer vaste lasten is een ander concreet project dat voortkwam uit de bestuursconferentie. Het bijzondere aan dit project is, dat er een bijdrage wordt geleverd door verschillende partijen die eerder niet elkaars natuurlijke partners vormden. In deze nieuwsbrief lees je meer over deze pilot.

8 Email

Related