×
 

Aanvullende informatie

Budgetverdeling persoonlijke verzorging: Wmo en Zorgverzekeringswet (Zvw)

Sinds 1 januari 2015 is alle verpleging en bijna alle verzorging onder de Zvw gebracht. De zorg blijft hiermee betaalbaar en in combinatie met de ondersteuning vanuit de Wmo kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Hierbij wordt verzorging verdeeld over de twee wetten: samenhangend met begeleiding valt dan onder Wmo en verpleging onder de Zvw. Er is gebleken dat 95% van het budget persoonlijke verzorging wordt gebruikt door mensen met de grondslagen lichamelijke beperking, somatische aandoening/beperking en psychogeriatrische beperkingen. Deze groepen maken daarnaast ook veel gebruik van verpleging en daarom is besloten om dit samen onder de Zvw te brengen.

Het overige budget voor persoonlijke verzorging wordt met name gebruikt door mensen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking en psychiatrische aandoening / beperking. Deze groepen mensen maken weinig gebruik van verpleging en relatief veel gebruik van individuele en/of groepsbegeleiding. Deze 5% van het totale budget voor persoonlijke verzorging is onder de Wmo gebracht. Dit zal in de praktijk echter nauwelijks voorkomen. Zodra er verpleging en/of verzorging nodig is vanuit deze doelgroepen zal dit vallen onder de aanspraak op wijkverpleging.

8 Email

Related