×
 

Leden van de WMO adviesraad

Op dit moment wordt de Wmo-adviesraad Geldrop-Mierlo gevormd door de volgende personen:

Maurice van Gelder (Voorzitter, vele jaren een fysiotherapiepraktijk gehad in Eindhoven. lid geweest van de werkgroep welzijn en zorg van seniorenbelangen en lid geweest van de centrale cliëntenraad van Ananz en al bijna 8 jaar lid van de Wmo adviesraad. sinds 2017 voorzitter)

​Fons Ramaekers (penningmeester, gehandicaptenbeleid)​

Herman van Rijn (secretaris)

Ik ben eind vorig jaar lid geworden van de Wmo Adviesraad. Mijn motivatie is, dat de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de z.g. de participatie samenleving leidt tot veel onduidelijkheden voor de bewoners. Via de Wmo Adviesraad hoop ik te helpen bij de ondersteuning van de mensen die hulp nodig hebben. Ik ben niet verbonden aan een specifieke doelgroep, maar probeer me nuttig te maken als secretaris van de Wmo Adviesraad  

Marleen van de Heuvel (ouderenzorg)

Ik ben ongeveer 40 jaar werkzaam geweest in de ouderenzorg,  vooral  in zorginstellingen waar de veelal oudere cliënten woonden voor welzijn en zorg.
In de diverse gemeentes heb ik daarnaast veel ervaring opgedaan bij het wonen voor ouderen, de rol van gemeentes en woningcorporaties.
In het verlenen van mantelzorg en in het vrijwilligerswerk heb ik geleerd wat mensen missen en wat met eenvoudige oplossingen mensen helpt om een gelukkig leven te leiden.
Via de WMO adviesraad wil ik al deze kennis en ervaring inzetten voor diegene die daar behoefte aan hebben om het verschil te maken,  zowel individueel alsook maatschappelijk.

Mijn naam is Marcel van Laake

Sinds 2019 maak ik deel uit van de Wmo-adviesraad.

Ik heb gewerkt in de jeugdhulpverlening en in de

commerciële dienstverlening.   

Mijn naam is Riny Verdonk,
Ik ben al jarenlang betrokken bij mensen met een (verstandelijke) beperking, zowel in bestuursfuncties bij meerdere instanties en als vrijwilliger. In mijn werkzame leven gaf ik leiding aan een grafi mediabedrijf.  Nadat ik hiermee gestopt ben wil ik graag mijn opgedane kennis en ervaring op een positieve manier binnen de gemeenschap inzetten. Binnen de Wmo Adviesraad denk ik dit ten volle te kunnen bewerkstelligen.

 

8 Email

Related