×
 

Vergaderingen

Als regel vergadert de Wmo-raad Geldrop-Mierlo eenmaal per maand, op de eerste vrijdag van de maand. De vergaderlocatie is het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop. Op een enkele zeldzame uitzondering na, zijn de vergaderingen van de Wmo Adviesraad openbaar. Wilt U een keer als gast een vergadering bijwonen, meldt U zich dan (uiterlijk een dag voor de vergadering) aan via het contactformulier op deze website. Bij tijdige aanmelding ontvangt U dan ook de relevante vergaderstukken.

Zie de agenda voor geplande vergaderingen »

8 Email

Related