×
 

Voorlichting Geldrop-Mierlo

Rss |
IFrame embed
In de Wmo wet is bepaald dat een groot aantal zorgtaken van het rijk zijn overgegaan naar de gemeenten. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft hiertoe verschillende voorlichtingsartikelen geplaatst in het huis-aan-huisblad Middenstandsbelangen met daarin uitleg hoe een en ander in onze gemeente is vorm gegeven. Alle gepubliceerde artikelen vindt u op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo.
Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met autism
Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met autism 12-02-2019
Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) organiseert samen met het Plusteam bijeenkomsten voor ouders van een kind met autisme.
Read more >
Centrum voor Maatschappelijke Deelname, ook in Geldrop-Mierlo
Centrum voor Maatschappelijke Deelname, ook in Geldrop-Mierlo 06-02-2019
Het ‘Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD), is de laatste maanden een term die steeds meer gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk? Waar is het, wanneer krijgt u ermee van doen en waarvoor kunt u er terecht? Logische vragen waar wij u in de komende maanden antwoord op proberen te geven. Ook in Geldrop-Mierlo is er een CMD, in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop-Mierlo. U kunt er terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd, zorg, wonen en welzijn.
Read more >
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 12-11-2019
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt zorg en ondersteuning bij lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning zijn in 2015 uit de AWBZ over gegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet.
Read more >
Het CMD en de Jeugdzorg
Het CMD en de Jeugdzorg 06-02-2019
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning gaan uit de AWBZ en over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De veranderingen gaan in op 1 januari 2015.
Read more >
Huishoudelijke ondersteuning in 2015
Huishoudelijke ondersteuning in 2015 06-02-2019
Vanaf 2015 moet er fors bezuinigd worden op de hulp bij het huishouden Om te zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben de juiste hulp krijgen, gaan we huishoudelijke ondersteuning anders organiseren. Vanaf 1 januari 2015 zal meer gekeken worden naar wat u zelf kunt en welke ondersteuning u kunt krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers.
Read more >
Nieuws over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Nieuws over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 06-02-2019
In 2015 gaat de huidige AWBZ verdwijnen en worden de gemeenten onder andere verantwoordelijk voor een aantal taken. Zo ook voor de begeleiding. Hieronder verstaan we hulp in het dagelijkse leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep, bijvoorbeeld dagbesteding.
Read more >
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Persoonsgebonden Budget (PGB) 06-02-2019
Per 1 januari treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking. Hiermee krijgen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Er verandert daardoor nogal wat. Bijvoorbeeld de werkwijze met betrekking tot het persoonsgebonden budget (PGB).
Read more >
Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten
Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten 06-02-2019
Met ingang van 1 januari 2014 zijn twee financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. De compensatie voor hogere ziektekosten voor chronisch zieken en gehandicapten is overgedragen naar de gemeentes. De gemeentes hebben echter veel minder geld beschikbaar gekregen dan dat het rijk uitgaf.
Read more >